Nørregade 16 og 16b

Til oversigten

Glarmester Theodor Jepsen

 

Galleri

Hånd i Hånd, Henningsen

Galleri

Galleri

Tandlæge Kitty Thorstad (1. sal)

Galleri

Galleri

Barber - Frisør

Galleri

Viktualiebutik v/ fru Bjørndal Nielsen

 

Viktualiehandler Selch, 

 

Butik 24

 

Galleri

Schelde

Galleri

Galleri

DK Optik,

Galleri

Matr.Nr.: 11 N.

  • Skøde 8. aug. 1902 til mejerist Poul Simonsen.

  • Skøde 9. okt. 1937 til Niels Chr. Henningsen

  •  

  • Betinget skøde 2. oktober 1984 fra Elsa Henningsen, Elisabeth Henningsen og Niels Henningsen til Inger Hansen og Edvard Berg i lige sameje - endelig lyst 5. november 1984.

  •  

  • skøde 5.november 2000 til Laurits Schelde-Jensen

 

 

Bygmester: Søren Peter Petersen  m.fl.

Beskrivelse af tilbygninger/ændringer/tidspunkter:

1902 beboelse opføres beboelse

1908 tilbygning til den nordre gavl

1917 tilbygning mod Elmegade

1921 En etege bygges på mod Elmegade

1928 Bilgarage, tørvehus, vaskehus og gang mod Elmegade

1929 Kælder under sidebygning mod Elmegade udgraves


Ejerforhold:

Mejerist Poul Peter Simonsen (Fra 1902)

Lærer Niels Kristian Henningsen

Assurandør Niels Erik Henningsen

Butiksindehaver Inger M. Hansen & Bygningssagkyndig Edvard E. Berg

Tømrermester Laurits Schelde


Erhvervsmæssig anvendelse:

Viktualiebutik

Viktualiebutik v/ fru Bjørndal Nielsen

 


Beboere i lejligheden/huset:

ifl. folketællingslisten fra 1921 boede i huset:

mejerist Kristian Theodor Nielsen f. 8. feb. 1881 og hans hustru viktualiehandler Elsine Birgitte Bjørndal f. 31-dec. 1881, samt deres datter Ebba Kirstine Bjørndal f. 6. okt. 1918 samt tyende Karoline Nielsen Solgaard f. 21. jan. 1897 Endvidere boede også Kommunelærer Niels Chr Henningsen  f. 6. jan 1892 og hans hustru Margrete Henningsen f. 22. juni 1896 samt logerende Karen Jensen f. 2. aug. 1897

Poul Peter Simonsen og Kirstine Simonsen 1902

Niels Kristian Henningsen og Eva Magrethe Henningsen samt sønnen Niels Erik Henningsen tillige med nevøen Henry Henningsen 1929

Ejendommen Nørregade 16 er bygget af mejerist Poul Peter Simonsen f. 22.marts 1861 og hustru Kirstine Simonsen f. 11.marts 1863.

Ejendommen er bygget ad flere gange. 1902 opførtes beboelseshus 17 alen langt og 15 alen bredt med gavl mod Elmegade. 1908 blev der bygget 8 alen til den nordre gavl, hvorved ejendommen sammenbyggedes med naboejendommen. I den tilbyggede del indrettedes viktualiebutik og kontor med kælder under. herefter havde ejendommen der er i 1 etage en facade af 25 alen mod Nørregade.

Næste tilbygning skete i 1917, da datteren Eva Margrethe Simonsen, født 22.juni 1896 blev gift med Lærer Niels kristian Henningsen, Bakkely Skole, f. 6.januar 1882. Denne tilbygning var en 21 alen lang og 9 alen vid 1 etages sidebygning med facade mod Elmegade. I 1921 blev der bygget en etage på denne sidebygning, som herefter er 2 etager. Hovedbygningen er fremdeles 1 etage.1928 opførtes bilgarage, tørvehus, vaskehus og gang mod Elmegade. herved blev hele den 70 alen dybegrund tilbygget mod Elmegade.

I 1929 da denne skrivelse nedlægges bliver hele kælderen under sidebygningen udgravet, og der bliver indlagt centralvarme. udvidelserne i 1917, 1921, 1928 og 1929 har særlig været forestået af svigersønnen lærer N.K.Henningsen . 1929 er der tre lejligheder og 1 butik i ejendommen. Lejligheden første sal mod Elmegade beboes af Simonsen og hustru. Lejligheden i stueetagen mod syd og vest af lærer Henningsen og hustru samt sønnen Niels Erik Henningsen f. 25.januar 1925.

Butikken er udlejet til fru Bjørndal Nielsen med familie. Bygmestre har været Murer Søren Peter Petersen 1902, 1908, 1917 og murer Møller vejen 1921 og 28 og i 1929 murer Møller Skodborg.

Bemærkninger: Nørregade 16 er løbende blevet ombygget/renoveret.

Der har været erhverv i huset som følger : Forsikring, tandlæge, Viktualie, advokat, frisør, brugskunst/tøj, reklamebureau,  brilleoptik